Curriculum Vitae

Niels Busk

Født d. 2. August 1942

Medlem af Europa – Parlamentet 1999 – 2009.

Udvalgsposter I Europa – Parlamentet.

Medlem af Udvalget for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Liberal ordfører.

Medlem af Fiskeriudvalget.

Suppleant i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Forbrugeranliggender.

Medlem af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS/EU.

Suppleant i Det Midlertidige Udvalg om Mund – og Klovsyge jan – dec 2002.

Baggrund.

1963 -: Løjtnant af reserven i Den Kgl. Livgarde.

1964 – 1965: FN – styrken, Gaza.

1968 -: Selvstændig landmand, ejer Haldagergaard og Buskengaard, 9440 Aabybro.

1976 – 1981: Næstformand for Aalborg Amts Landboforening.

1978 – 1986: Formand for repræsentantskabet for Nordjysk Mejeriselskab.

1978 – 2000: Medlem af repræsentantskabet for Realkredit Danmark.

1978 – 2015: Medlem af Realkredit Danmarks Lokalråd i Aalborg.

1981 -: Major af reserven i Den Kgl. Livgarde.

1981 – 2001: Formand for Aalborg Amts Landboforening.

1981 – 1993: Medlem af bestyrelsen for Foreningen for Jyske Landboforeninger.

1981 – 1994: Medlem af bestyrelsen for De danske Landboforeninger.

1982 – 1989: Formand for Aalborg Kvægtorv.

1983 – 1993. Formand for bestyrelsen for OXEXPORT Holding og datterselskaber.

1984 – 1993: Næstformand for Kødbranchens Fællesråd.

1985 – 1993: Medlem af Landbrugsrådet.

1986 – 1991: Medlem af Erhvervsrådet i Aalborg.

1986 – 1991: Formand for NV – OX A/S.

1988 – 1993: Formand for Unibeef A/S.

1990 – 2000: Medlem af lokalrådet I Unibank A/S, Aalborg.

1991 – 1993: Formand for bestyrelsen i kreaturselskabet Dane Beef.

1991 – 1993: Næstformand for repræsentantskabet for Kreditforeningen Danmark.

1993 – 2000: Medlem af bestyrelsen for Realkredit Danmark.

1995 – 1998: Folketingskandidat for Venstre i Aalborg Nord.

1997 – 2005: Medlem af Nordjyllands Erhvervsråd.

1998 – 2002: Medlem af repræsentantskabet for TV2/Nord.

1998 – 2000: Medlem af bestyrelsen Kapital Holding A/S.

1999 – 2009: Medlem af Europa – Parlamentet for Venstre.

1999 – 2005: Medlem af Venstres Hovedbestyrelse.

2000 – 2012: Medlem af Danske Banks Rådgivende Repræsentantskab.

2000 – 2009: Medlem af bestyrelsen for Realdania Fonden.

2005 – 2017: Medlem af bestyrelsen for Agri Invest A/S.

2009 – 2012: Board – Governance A/S – censor.

2009 – 2020: Direktør I Buskengaard Holding ApS.

2020 -: Bestyrelsesformand i Udviklingsselskabet KMN Production.

Ordener:

Ridder af Dannebrog.

Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets Reserve.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948 – 2009.

Nobels Fredspris som tjenstgørende i FN’s fredsbevarende styrker.

UNEF – ordenen ( FN’s udrykningsstyrker – GAZA ).