Strategisk Kommunikation

Jeg tilbyder:

- Rådgivning og hjælp til, hvordan man finder vej til beslutningstagerne, og hvordan det politiske system fungerer, og dermed hvordan det kan bruges.

- Hvilke EU love findes, hvordan gør man brug af dem, og hvordan påvirker man det politiske system og embedsmænd og dermed fremmer egen sag.

Ti års erfaring fra Europa-Parlamentet og som liberal koordinator i Landbrugsudvalget har givet mig stor viden og erfaring i, hvordan beslutninger påvirkes og træffes i EUs Institutioner, og hvordan medlemslandene administrerer de forskellige politikområder. Dertil kommer 30 års erfaring fra bestyrelsesarbejde i danske organisationer og erhvervsvirksomheder af meget forskellig art.

Et stort kendskab til EUs 27 medlemslande og til verden udenfor EU. Særlig til Afrika, Caribien, og Stillehavsområdet.