EU Politik

Jeg har bl.a. arbejdet som rådgiver for Landbrug & Fødevarer i EU Spørgsmål i 2011 og 2012 i Bruxelles, hvor jeg har fulgt møderne i Europa-Parlamentet og holdt kontakt med ledende MEP'er i Landbrugsudvalget.

Jeg har ligeledes deltaget i genforhandlingen af CAP 2020.

Med 10 års deltagelse i det daglige arbejde i Europa- Parlamentets Landbrugsudvalg, som også er udvalget for Udvikling af Landdistrikter har givet mig en stor indsigt i, hvordan beslutningerne træffes. Som den Liberale gruppes koordinator i landbrugsspørgsmål har jeg et stort netværk til de andre politiske grupper i Europa- Parlamentet. Det samme er gældende med hensyn til embedsmænd fra Kommisionen, Ministerrådet og Parlamentet.

Jeg deltog i Kommisær Fischlers reform i 2003 - afkobling af landbrugsstøtten og i Kommisær Mariann Fischer Boels sundhedstjek i 2008.

Fokus er nu rettet mod i år, hvor den nuværende aftale om Landbrugspolitikken slutter, og der skal træffes beslutninger om en fortsættelse af den fælles landbrugspolitik frem mod 2020.