CV - Niels Busk

Niels Busk

Født den 2. august 1942

Gift med Ragnhild Busk. Sammen har vi tre børn, Louise, Thomas & Anne Katrine. Vi har nu 4 børnebørn: Caroline født den 3. marts 2004, Niels-Christian født den 23. november 2005, Astrid født den 9. oktober 2006 og Benedikte født den 9 juni 2009.

Medlem af Europa-Parlamentet 1999-2009

Udvalgsposter i Europa-Parlamentet:
Medlem af Udvalget for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (1999-2009) og liberal ordfører/koordinator (2004-2009)
Medlem af Fiskeriudvalget (1999-2009) og liberal ordfører/koordinator (1999-2004)
Suppleant i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Forbrugeranliggender (1999-2009)
Medlem af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS/EU (2002-2004)

Suppleant i Det Midlertidige Udvalg om Mund- og Klovsyge jan-dec 2002

Baggrund:
1953-1959: Elisabeth Brøndsted skole, Aalborg
1959-1960: Viborg Gymnastikhøjskole
1962-: Sergentskole, Kronborg
1963-: Løjtnant af reserven i Den Kgl. Livgarde
1964-1965: FN-styrken, Gaza
1965-1966: Askov Højskole
1966-1967: Dalum Landbrugshøjskole 
1968-: Selvstændig landmand, ejer Haldagergaard og Buskengaard, 9440 Aabybro
1976-1981: Næstformand for Aalborg Amts Landboforening
1978-1986: Formand for repræsentantskabet for Nordjydsk Mejeriselskab
1978-2000: Medlem af repræsentantskabet for Realkredit Danmark
1978-2010: Medlem af Realkredit Danmarks lokalråd i Aalborg 
1981-: Major af reserven i Den Kgl. Livgarde
1981-2001: Formand for Aalborg Amts Landboforening
1981-1993: Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Jydske Landboforeninger
1981-1994: Medlem af bestyrelsen for De Danske Landboforeninger
1982-2001: Medlem af bestyrelsen for Aalborg Kvægtorv
1982-1989: Formand for Aalborg Kvægtorv
1982-1993: Medlem af Landbrugsraadet 
1983-1993: Formand for bestyrelsen for Oxexport Holding og datterselskaber
1984-1993: Næstformand for Kødbranchens Fællesråd
1985-1991: Medlem af bestyrelsen for Forenede Nordjydske Kreaturslagterier
1985-1993: Formand for bestyrelsen for Bovidan A/S
1986-1991: Medlem af Erhvervsrådet i Aalborg
1986-1991: Formand for NV-OX A/S, Slagelse 
1988-1993: Formand for salgsselskabet Unibeef A/S
1990-2000: Medlem af lokalrådet i Unibank A/S, Aalborg
1991-1993: Medlem af repræsentantskabet for Unidanmark
1991-1993: Formand for bestyrelsen for kreaturslagteriselskabet Dane Beef
1991-1993: Næstformand for repræsentantskabet for kreditforeningen Danmark
1993-2000: Medlem af bestyrelsen for Realkredit Danmark
1993-2000: Medlem af bestyrelsen for Real Danmark Holding A/S
1993-2000: Medlem af bestyrelsen for Foreningen Real Danmark
1995-1998: Folketingskandidat for Venstre (Aalborg Nord)
1995-2001: Medlem af bestyrelsen for Aktie-Plantageselskabet for Nordjyllands Amt
1997-2002: Medlem af Nordjyllands Erhvervsråd
1998-1999: Formand for Landboforeningerne Region Syd i Nordjylland Amt
1998-1999: Medlem af bestyrelsen for De Danske Landboforeninger
1998-2002: Medlem af repræsentantskabet for TV2/Nord
1998-2003: Medlem af ESV's (Elforsyningen Syd-Vendsyssel) repræsentantskab
1998-2000: Medlem af bestyrelsen for Kapital Holding A/S
1999-2009: Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre
1999-2006: Medlem af Venstres hovedbestyrelse
2000-2006: Medlem af Uddannelsesudvalget i Nordjyllands Erhvervsakademi
2000-2009: Medlem af bestyrelsen for Realdania Fonden
2000-: Medlem af Danske Banks Rådgivende Repræsentantskab
2005-: Medlem af bestyrelsen for Agri Invest A/S

Ordener:
Ridder af Dannebrog (R)
Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve (FFR)
Nobels Fredspris som tjenstgørende i FN's fredsbevarende styrker (FPM)
UNEF-ordenen (FN's udrykningsstyrker)